Про сервіс

    Зміна освітньої парадигми, збільшення обсягу самостійної роботи студентів, швидкий розвиток інформаційних технологій та їх упровадження у навчальний процес викликають необхідність дистанційної підтримки викладачем контролю виконання поставлених завдань, достовірності отримуваних студентом результатів, активності групової взаємодії та рівня комунікації між студентами.

    Використання студентами Web-ресурсу «Групова динаміка та комунікації», дозволяє залучити їх до науково-дослідницької роботи, активізувати роботу групи шляхом реалізації можливості оцінки викладених доповідей, формуванням WIKI ресурсу, можливості швидкого доступу до викладених матеріалів, «живого» спілкування з викладачем. Залучення студентів до проектування, розробки та підтримки ресурсу відповідає специфіці IT спеціальностей, а отже зумовлює розвиток їх дослідницьких, інформаційних та галузевих компетентностей.