WIKI

МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ


Морфологічний аналіз (морфологічний ящик, аналіз кола проблем) - метод систематизації перебору варіантів усіх теоретично можливих рішень, заснований на аналізі структури об'єкта і наступному систематизованому отриманні їх поєднань (комбінуванні).
 
ІСТОРІЯ
 
Морфологічний аналіз було розроблено в 1942 році швейцарським астрономом Ф.Цвіккі, який проживав у США. Мета, поставлена Ф.Цвіккі, складалася у виключенні випадковості при пошуку нових ідей [55].
 
 
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДУ
 
  Морфологічний аналіз заснований на побудові таблиці, в якій перераховуються всі основні елементи, складові об'єкту і вказується, можливо, більше число відомих варіантів реалізації цих елементів. Комбінуючи варіанти реалізації елементів об'єкта, можна отримати найнесподіваніші нові рішення.
Особливості даної методики:
 1) слід максимально точно формулювати цілі морфологічного дослідження, зняття акценту директивності;
 2) всі параметри повинні бути приблизно рівнозначними з погляду поставленої мети;
 3) ніяких оцінок варіантів не слід проводити до повного оформлення морфологічної безлічі;
 4) після визначення повного обсягу морфологічної безлічі перевірити, чи не можна морфологічну таблицю розділити на 2-3 блоки, які можна було б аналізувати не відразу, а послідовно, один за одним [56, 57].
Суть методу морфологічного аналізу полягає в тому, що поставлена проблема розділяється учасниками процесу на більш дрібні етапи, які в подальшому будуть проаналізовані і оцінені окремо один від одного. У процесі аналізу складаються всі можливі варіанти поєднань ймовірних властивостей і принципів дій, потім для кожного складається відповідний проект [58].
Метод застосовують:
1. Для дослідження будь-якої проблеми, але тільки на якісному рівні, у вигляді ідеї рішення (якісне рішення задачі - це найбільш творчий і найбільш цінний результат, оскільки, якщо є плідна ідея рішення, можна бути впевненим у кінцевому успіху).
2. Для системного проектування предметного середовища.
3. Для прогнозування розвитку, пошуку перспективних класів рішень, а не окремих рішень [60].
ПЕРЕВАГИ
 
·         метод може використовувати навіть один учасник при необхідності вирішити строкову задачу або проблему.
·         дозволять вирішити завдання визначення факторів капіталізації, провести їх класифікацію та запропонувати практичні рішення при управлінні нею.
·         простота, доступність вивчення;
·         значна кількість варіантів.
 
НЕДОЛІКИ
 
·         необхідність розгляду величезного числа варіантів, більшість яких виявляється позбавленими практичного сенсу, що робить використання методу занадто трудомістким.
·         відсутність критерію відбору варіантів рішення.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
1. Відбір необхідної системи і визначення цілей.
2. Побудова «морфологічного ящика», тобто осі координат. На даному етапі вірогідні труднощі з вибором осей «ящика», в такому випадку можна скористатися деякими кроками:
·    розширити варіанти систем осей координат для «ящика»;
·    провести порівняння між знайденими варіантами;
·    виявити головні і суттєві властивості осей, вибрати ті осі, які відповідають вимогам поставленого завдання.
3. Складання остаточного варіанту осей координат «ящика».
4. У разі необхідності - введення «універсальних осей», які можуть слугувати додатковим критерієм при проведенні оцінки варіантів вирішення проблеми. Наприклад, можна використовувати такі осі «ящика», як «енергоживлення», «призначення», «відповідність» і т. д.
5. Складання графічного виду готової таблиці, в яку необхідно занести всі вибрані дані з конкретної проблеми.
6. Відбір тільки тих поєднань, які відповідають заданим вимогам.
7. Аналіз отриманих результатів за всіма можливими напрямами і опис кожної ймовірної ситуації.
8. Вибрати оптимальний варіант [54].
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Результатом закінчення морфологічного аналізу повинен стати сформований набір факторів, підібраних таким чином, щоб забезпечити найбільший вплив на капіталізацію компанії в певний період часу:
1. Постановка проблеми.
2. Узагальнення проблеми.
3. Визначення проблеми-аналога.
4. Встановлення ролі та взаємодії проблеми в комплексі інших проблем.
5. Формулювання зворотної проблеми.
6. Розбивання змісту проблеми.
7.Знаходження проблеми.
У підсумку, за допомогою аналізу кола проблем зменшується складність проблеми через її поділ на компоненти, після чого легше усунути проблеми.
 
ВИСНОВКИ
 
Метод морфологічного аналізу досить ефективний при вирішенні конструкторських задач загального плану: при проектуванні об'єктів і пошуку компонувальних або схемних рішень. Морфологічний метод може іноді застосовуватися для виявлення простих рішень, які досі не були знайдені, при прогнозуванні розвитку систем і т. д. Зокрема, морфологічний аналіз дуже корисний при визначенні можливості патентування основних параметрів з метою "блокування" можливих майбутніх винаходів та перекриття конкурентам шляху до імітації інновації [53].
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.  Алексеев А. В., Борисов А. Н. и др. Интеллектуальные системы принятия проектных решений. Рига: Зинатне., 1997.
2.  Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – 3-е изд., дополненное. – Петрозаводск: Скандинавия, 2003. – 240 с.
3.  Одрин В. М., Картавов С. С. Морфологический анализ систем. Построение морфологических таблиц. – Киев: Наукова думка, 1977.