WIKI

КРУГЛИЙ СТІЛ


«Круглий стіл», а також «конференція ідей», «Велике коло» використовують для обговорення гострих, складних і актуальних питань у професійній сфері, обміну досвідом та творчих ініціатив.
 
ІСТОРІЯ
 
Це поняття використовував англо-нормандський поет Вас ще всередині ХІІ століття в своїх історіях про короля Артура. Формальним вираженням знатності в цій системі було право знаходитися (сидіти) як можна ближче до суверена, звідси і походить назва цього явища. Існує легенда, в якій розповідається, що король Артур використав саме круглий стіл для того, щоб учасники бенкетів не сперечалися один з одним про краще місце і відчували себе рівноправними. При цьому він сам не сідав за круглий стіл. Автори методу для пошуку нових ідей - Гильде В., Штарке До. (1970 р.).[9]
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
Ідея «круглих столів» полягає у зустрічі однодумців, що прагнуть знайти спільне рішення з конкретного питання у форматі заданої тематики, а також у можливості для всіх бажаючих вступити в дискусію або полеміку з потрібних питань.
Мета «круглого столу» - розкрити широкий спектр думок з обраної для обговорення проблеми з різних точок зору, обговорити незрозумілі і спірні моменти, пов'язані з цією проблемою, і досягти консенсусу.
Завданням «круглого столу» є мобілізація й активізація учасників на вирішення конкретних актуальних проблем.
Круглий стіл передбачає:
1. Готовність учасників до обговорення проблеми з метою визначення можливих шляхів її вирішення.
2. Наявність певної позиції, теоретичних знань і практичного досвіду.
Можлива організація такого круглого столу, коли в основу обговорення навмисно закладені кілька точок зору на одні і ті ж питання, обговорення яких підводить до прийнятних для всіх учасників позицій і рішень [7].
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
I етап (підготовка): підбір учасників; попередній аналіз маркетингових даних; чітке формулювання проблеми і представлення її у формі, найзручнішій для учасників; попереднє опрацьовування даних питань; 
II етап (проведення конференції): ознайомлення учасників з правилами спільної роботи; всі висунуті ідеї фіксуються; припинення дискусії не допускається; підтримка оригінальних ідей; 
III етап (підведення підсумків): після закінчення конференції кожен учасник допрацьовує одержані ідеї (викреслювати нічого не можна, можна тільки додати); оцінка і ранжирування результатів; розробка рекомендацій. 
Ведучий повинен пам'ятати, що участь кожного в пошуку ідей рівно необхідна; неконструктивна критика і насмішки гальмують висунення ідей; добре сформульована проблема - півдороги до успіху; через 20 хв. учасники конференції втомлюються; суперечки і дискусії не допускаються; рішення проблеми - це робота, для виконання якої корисно застосовувати спеціальні методи; у потоці ідеї не повинно виникати пауз; група є колективним автором всіх пропозицій; кожен учасник повинен знати, що він необхідний на даній нараді, не несе ніякої відповідальності за вибір кращого рішення, не упроваджуватиме пропозиції, має однакові права зі всіма; всі ідеї будуть уважно вивчені фахівцями і експертами; за час конференції повинен запропонувати якомога більше різноманітних ідей; краща форма заперечення - власна пропозиція [8].
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         якість прийнятих рішень (її забезпечують підвищенням значущості кожного співробітника в пошуку шляхів подолання проблеми, у порівнянні з повсякденною обстановкою);
·         зниження відповідальності керівника;
·         зменшується опір рішень, оскільки учасники, по суті, приймають їх самі.
 
НЕДОЛІКИ
 
Основним недоліком методу можна назвати відсутність гарантії знаходження сильних ідей [8].
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Обговорення проблеми, обмін думками, цінним досвідом, налагодження тісних контактів, пошук додаткових можливостей і дискусія під час обговорення особливих, «гарячих» питань надає «круглому столу» динамічності і ексцентричності.
 
ВИСНОВКИ
 
Проведення круглого столу сьогодні є звичайним явищем у системі управління будь-якою організацією. Його проводять з метою пошуку найраціональніших шляхів розв’язання проблем, для експертизи прийнятих рішень, програм розвитку організації тощо.
Групова згуртованість і лідерство - найважливіші і часто згадувані групові феномени. Можна домогтися найкращих показників з цих необхідних завдань (створення згуртованого колективу і розвиток лідерства), використовуючи методи роботи з групою, які розбиті на два напрямки в залежності від цілей і завдань, що стоять перед ведучим, - методи щодо прийняття рішень і в області особистісного розвитку.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.            Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті: навч.посібник. – К.: Кондор. 2003.-216с.
2.            Караяни А.Г. Активне методы социально-психологического обучения А.Г.Караяни. – М., 2003. – С. 2 – 10.
3.            Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – С. 8 – 24
4.            Технології навчання дорослих / [упор. О. Главник, Г. Бевз]. – К. : Главник, 2006. – С. 4 – 7, 106 – 111