WIKI

МЕТОД МОДЕРАЦІЙ


Цей метод дозволяє «змусити» людей діяти в одній команді для розробки в найкоротші терміни конкретних реалізованих пропозицій, націлених на вирішення проблеми [116].
 
ІСТОРІЯ
 
Як освітня технологія модерація була уперше розроблена в 60-ті - 70-ті роки минулого століття в Німеччині. Перша відома публікація з цієї теми теж належить перу німецьких спеціалістів - «Ідеї модерації" (K. Klebert, E. Schreder, W. Straub).
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
Даний метод підвищує групову динаміку; необхідно обмежувати час (10-15 хв), оповіщати учасників, скільки часу залишилося до закінчення роботи. Важливо, щоб тренер, керував енергією під час вправи, голосно чітко говорив, задавав питання, підтримував виступаючих, а також систематизував напрацьоване усіма групами, у тренера повинен бути "рояль у кущах", якийсь приготований висновок, резюме. Закінчити роботу необхідно загальним висновком з питання.[119]
За допомогою певної процедури, різнорідні думки структуруються в цілісну картину, на основі якої, учасники знаходять найбільш оптимальне рішення. Таким чином, учасники самостійно справляються з проблемою, яка до цього здавалася дуже складною і нерозв'язною. Завдання викладача в цій ситуації - правильно організувати процес обміну думками та ідеями учасників групи [117].
Це метод навчання, який сприяє оптимізації ідей, думок, поглядів і бачень учасників.
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         допомагає ведучому ефективно організувати отримання учасниками нового досвіду і його осмисленню;
·         дає можливість усім учасникам прийняти загальні рішення як свої власні;
·         розвиває здатність до аналізу інформації і виявленню проблеми;
·         розвиває вміння знаходити можливості і ресурси для вирішення проблеми;
·         розвиває вміння виробляти стратегію досягнення цілей і планувати конкретні дії;
·         розвиває вміння вислуховувати співрозмовника, аргументовано переконувати і приймати колегіальні рішення;
·         розвиває навик прийняття персональної відповідальності за втілення прийнятих рішень в життя.
 
НЕДОЛІКИ МЕТОДУ
 
·         неясна інструкція (розмиті критерії завдання);
·         розтягнуто час виконання [118]

ОРГАНІЗАЦІЯ
 
 Ведучий дає завдання, ставить проблему і пропонує в групах вирішити це завдання - тобто згадати, придумати і зібрати всі думки з цього питання.
1 крок: учасники діляться на групи, кожній групі дається набір карток. ПРАВИЛО: одна картка - одна ідея.
2 крок: учасники протягом 10-15 хвилин працюють над виконанням завдання.
3 крок: від кожної групи вихідить учасник, читає та приклеює на фліп - чарт картки. У цей час інші учасники груп уважно слухають та прибирають картки, з подібними ідеями (думками). Таким чином, по кроку, подібно "сніжного кому" формується єдине інформаційне поле. Всі учасники відчувають себе причетними до створення поняття або опису проблеми.
Щоб учасникам не було образливо, що вони написали ідеї-картки, але інша група, яка раніше виступала, вже оголосила їх ідеї, я пропоную піднімати руки, якщо є схожа (ідентична) картка. Щоб було зрозуміло, що працю учасників ведучий побачив.
4 крок: ведучий сам (або просить учасників) структурує картки по групах. Група і ведучий разом придумують назву для цих груп. У результаті повинна вийти якась структура, "скелет" для заповнення наступним теоретичним матеріалом [115].
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Групою напрацьовується і створюється єдиний "обсяг понять". Що значно спрощує процес комунікації.
Модерація дозволяє наочно показати, як відбувається і розгортається розумовий процес.
Те що учасники створювали самі, не викликає у них опору. На очах народжуються класифікації та групи, які потім будуть використані для подальшої роботи у тренінгу.[119]
 
ВИСНОВКИ
 
Сьогодні модерація - це ефективна технологія, яка дозволяє значно підвищити результативність та якість освітнього процесу. Ефективність модерації визначається тим, що використовувані прийоми, методи і форми організації пізнавальної діяльності спрямовані на активізацію аналітичної та рефлексивної діяльності учасників, розвиток дослідницьких і проектувальних умінь, розвиток комунікативних здібностей і навичок роботи в команді.
Процес спільної роботи, організований за допомогою прийомів і методів модерації сприяє зняттю бар'єрів спілкування, створює умови для розвитку творчого мислення та прийняття нестандартних рішень, формує і розвиває навички спільної діяльності [114].
ЛІТЕРАТУРА
 
1.         Современные технологии обучения. Методическое пособие по использованию интерактивных методов в обучении / Под ред. Г.В.Борисовой., Т.Ю. Аветовой и Л.И. Косовой. – СПб.: Изд-во «Полиграф-С», 2002. -79 с.