WIKI

МЕТОД ІНВЕРСІЇ


Метод інферсій, орієнтований на пошук ідей, рішення творчої задачі в нових, несподіваних напрямах, найчастіше протилежних традиційним поглядам і переконанням, які диктуються формальною логікою і здоровим глуздом.
 
ІСТОРІЯ
 
Поняття «інверсія» було використано в 1882 році французькими лікарями психіатром Ж. Шарко і неврологом М. Маньяні.
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
Метод інверсії базується на закономірності і відповідному принципі дуалізму, діалектичної єдності і оптимального використання протилежних (прямих і зворотних) процедур творчого мислення: аналіз і синтез, логічне й інтуїтивне, статичні і динамічні характеристики об'єкта дослідження, зовнішні і внутрішні сторони об'єкта, збільшення або, навпаки , зменшення розмірів, конкретне і абстрактне, реальне і фантастичне, роз'єднання і об'єднання, конвергенція (звуження поля пошуку) і дивергенція (розширення поля пошуку). Якщо не вдається вирішити завдання з початку до кінця, то спробуйте вирішити її від кінця до початку і т. д [169].
Передбачає використання нестандартних підходів до вирішення нової проблеми, а саме: подивитися на функції об'єкта з іншого боку, перевернути об'єкт "догори ногами" і т.д.
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         розвиває діалектику мислення
·         дає вихід із безнадійних ситуацій
·         дає оригінальні несподівані рішення
 
НЕДОЛІКИ
 
·         вимагає високого рівня творчості
·         вимагає базисних знань, умінь і досвіду[135]
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
·         неодноразове переформулювання завдання
·         частіше ставте зворотні задачі (проблема-ідея, ідея-проблема)
·         діалектика аналізу та синтезу
·         використання протилежних процедур і засобів
Для учасників:
·         формулювання прямої і зворотної задачі
·         інверсія - пошук оригінальних ідей
·         пошук контрідею
·         використання протилежних процедур і засобів [134]
РЕЗУЛЬТАТ
 
Знаходження виходу з безвихідних ситуацій, оригінальні рішення різного рівня складності. Розвиток діалектики мислення.
ВИСНОВКИ
 
Цей психологічний метод полягає в тому, що робиться спроба змінити вже відоме рішення якої-небудь задачі на протилежне, вчинити навпаки.
Відшукати або придумати нову задачу досить важко. Значно частіше можна знайти нові методи рішень. Одним із способів отримання нової точки зору або нового підходу є так званий метод інверсії. Він вимагає свідомого подолання психологічної інерції, відмови від колишніх поглядів на завдання, ставлення до неї з нових позицій [133].
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.         Кулюткин Ю.К. Эвристические методы в структуре решений. –М.: Педагогика, 1970. – 232 с.
2.         Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. – М.: Наука, 1960. – 302 с.
3.         Панфилова А.П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений, – Спб, 2012. – 312 с.
4.         Хуторской А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика. Научное издание. — М.: Международная педагогическая академия, 1998. — 266 с.