WIKI

OPEN SPACE


Технологія «Відкритий простір» (Open Space) - це методика проведення конференцій і зустрічей, яка дозволяє індивідам і групам ефективно взаємодіяти і приймати колективні рішення. Вона дуже проста і водночас дуже мудра, грунтуючись на природних законах взаємодії між людьми. Технологія здатна розкрити знання, досвід та інновації в організації, які важко виявити в менш відкритих процесах.
 
ІСТОРІЯ
 
Винахідник технології - Харрісон Оуен. У 1983 році Оуен був організатором першого міжнародного симпозіуму з організаційного розвитку в США. Сьогодні дана технологія активно використовується в усьому світі для проведення конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів тощо. [151]
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
1.Всі хто прийшов - це правильні люди (єдині, хто міг прийти).
2. Що б не сталося - це єдине, що може статися.
3. Коли б це не почалося - це правильний час (нагадує людям, що процес творчості некерований).
4. Коли це закінчиться - тоді це закінчиться (заохочує людей продовжувати розмову так довго, як цього вимагає необхідність і присутня енергія. Сесія може завершитися швидше, ніж передбачалося, але може йти і довше відведеного часу).
Закон двох ніг
Якщо ви виявите, що опинилися в ситуаціях, де ви не можете чогось навчитися, або зробити який-небудь внесок, ви відповідальні за те, щоб використовувати свої дві ноги, для переходу в інше місце, де ви можете зробити більший внесок.
Open Space Technology є простим, практичним, ефективним методом проведення проблемних семінарів, конференцій і нарад, дозволяючи представникам різних груп і ціннісних орієнтацій генерувати нові ідеї, незважаючи на відмінності в ранзі і статусі учасників. Це така форма організації групової роботи, при якій відповідальність за хід, зміст і результати процесу поділяються усіма учасниками. Використання цієї технології сприяє звільненню творчої енергії і дозволяє виробляти продуктивні рішення складних проблем, які здаються спочатку нерозв'язними.
Тут кожен має право включити в програму будь-яку тему і взяти на себе відповідальність за її обговорення, що дозволяє винести на обговорення все, що хвилює учасників і перш залишалося невисловленим [152].
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         простота спілкування між співробітниками
·         відсутність пліток
·         зоровий контакт
НЕДОЛІКИ
 
·         гучне місце
·         побутові конфлікти
·         повна відсутність особистого простору [3]
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
Дана методика застосовна на семінарах, конференціях, тобто підходить для великої кількості людей. Унікальність OPEN SPACE в тому, що за мінімум часу можна обговорити велику кількість питань.
Чому саме відкритий простір?
У роботі за даною методикою не нав'язуються теми обговорення, а їх пропонують самі учасники. Тут немає фіксованих груп, учасники можуть під час обговорення переходити з однієї групи в іншу.
Ведучі:
Провідні від 1 до 5 чоловік, залежно від загальної кількості учасників.
Що роблять провідні?
·    пояснюють правила і принципи роботи (останні мають бути зафіксовані на великих плакатах);
·    заздалегідь оголошують загальну тему обговорення;
·    призначають місця збору груп;
·    готують, збирають і копіюють протоколи;
·    допомагають в обговоренні різних груп (тобто вони «метелики», переходять від однієї групи до іншої).
Що роблять інші учасники?
Учасники:
·    пропонують теми для обговорень (хто пропонує тему, той стає скликачем групи з обговорення даного питання);
·    можуть бути «бджілками», тобто працювати в одній з груп;
·    можуть бути «метеликами», тобто переміщатися під час обговорення від однієї групи до іншої.
Перша частина: Початок
(Потрібно не менше 15 учасників, але краще більше). Провідні озвучують і пояснюють принципи і закони.
1. Ринок
Будь-який з учасників пише на аркуші паперу проблему, яку він хоче обговорити в рамках загальної теми (Наприклад: загальна тема "Добровольці - капітал тисячоліття", проблеми - як ефективно залучати добровольців, як створити ефективну структуру добровольчої організації тощо). Цей учасник вважається скликачем, тобто скільки заявлено тем для обговорення - стільки й скликає.
Провідні спочатку визначають місця збору груп і задають загальну кількість проблем.
У даній ситуації 18 проблем для обговорення на 3 години, тобто кожну годину обговорюється 6 проблем. (Якщо ви не маєте години, то можна обмежитися 30 хвилинами, але не менше).
Кількість проблем в принципі не обмежена, але залежить від різних факторів: від наявного часу, від кількості учасників, але зразкове співвідношення: на 20 осіб - не більше 4-х проблем на один проміжок часу.
Всі питання та пропозиції, які виникають під час обговорення, кожна група фіксує в протоколі, який після обговорення здається ведучому.
Далі нічого не виноситься на обговорення, а починається обговорення нових проблем, заявлених з 12 до 13 годин. І так далі [153].
Примітки:
·    ви можете переходити з однієї групи в іншу, якщо хочете взяти участь в обговоренні багатьох проблем, тобто ви - метелики;
·    ви можете працювати тільки в одній з груп протягом години, тобто ви - бджілки;
·    в процесі обговорень можуть виникати нові проблеми, які прикріплюються на дошку оголошень і обговорюються тим же принципом (саме тому не рекомендується спочатку виставляти багато проблем).
Після закінчення першої частини Open Space провідні роблять копії створених напрацювань кожному учаснику.
Друга частина: Конвергенція
Вибір і ранжування
Учасники знайомляться з результатами першої частини Open Space, їм дається час на їх перегляду (10-15 хвилин). Потім всі учасники отримують листи, на яких записані всі обговорювані теми. Учасники повинні вибрати 10 тем, найбільш важливих для них (10 - чи не принципове число, залежить від кількості спільних тем, але приблизно ½ від кількості тем у цілому).
Далі учасники повинні поставити бали кожній темі, від 1 до 10, де 10 - найбільш важлива для них проблема.
2. Оцінка.
Всі теми обговорення розвішуються Провідними.
Кожен учасник бере конверт, в якому заготовлено 55 кружечків або ромбів, відповідних балам. Учасники переносять свої оцінки, відповідно, з поставленими балами на теми.
·    на це приблизно йде 5-7 хвилин.
·    якщо немає предметів, які клеяться, то можна оцінювати і по-іншому, наприклад, просто поставити коробочки для кожної теми або просто маркером ставити крапки, але це не так наочно.
Підрахунок
Після процедури оцінки кожен керівник групи веде підрахунок балів, поставлених його проблемі (темі).
Число балів з кожної теми повідомляється ведучому. Ведучий оголошує 5 тим, що набрали більшу кількість балів (5, якщо вибиралося для оцінки 10 тем).
Далі йде обговорення щодо цих 5 тем, тобто по цим 5 темам також набирають групи. Кожен скликач веде протокол. Час обговорення може варіюватися від 30 до 60 хвилин, але це має бути обумовлено провідними заздалегідь.
Ведучі на ватманах роблять такі ж протоколи для кожної групи і вивішують їх. Це робиться для того, щоб кожен учасник міг внести свої доповнення в іншу групу, тому на цьому етапі вже практично неможливо бути "метеликом", тобто переходити з однієї групи в іншу під час обговорення. Всі пропозиції, що надійшли скликачу потім переписує в протокол, який здається ведучому [152].
Висновок
Всі учасники по колу висловлюють свою думку про роботу Open Space.
Організатори Open Space в цей час копіюють результати роботи другої частини, які після "кола" учасники можуть взяти.
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Коли ми відкриваємо простір для людей, щоб вони могли зробити саму важливу для себе роботу, ми ніколи не знаємо точно, що станеться, але ми можемо гарантувати, що група отримає потрібні результати, коли вона входить в Відкритий Простір:
1. Усі найважливіші для учасників питання будуть підняті.
2. Усі питання, які порушуватимуться учасниками, будуть висунуті найбільш кваліфікованими і здатними до їх вирішення учасниками, які самі будуть здатні зробити потрібні кроки в цьому напрямку.
3. У такий короткий час як один або два дні, всі найважливіші деталі, дискусії, дані, рекомендації, висновки, питання для майбутніх досліджень і плани для негайних дій отримають своє документальне підтвердження у всеосяжному звіті закінченому, надрукованому, і розданих учасникам в момент завершення їх роботи.
4. У необхідних випадках, якщо дозволяє час, загальний зміст матеріалів звіту може бути розглянуто, і за кілька годин будуть розставлені пріоритети навіть у самих великих групах (сотні людей).
5. Після заходу всі його результати можуть бути доступні для всієї організації або спільноти протягом декількох днів після його проведення, і, таким чином, в процес обговорення та реалізації можуть бути залучені всі зацікавлені особи прямо зараз.
6. Такі результати можуть бути заплановані і реалізовані швидше, ніж це можливо при так званих інтервенціях у великі групи. Їх буквально можливо отримати за кілька днів і тижнів, там, де інші підходи вимагають місяців і багатьох років.
 
ВИСНОВОК
 
Метод відкритого простору працює і дозволяє людям і роботі рухатися вперед, проте є і погані новини - це може означати, що все робиться зовсім по-іншому, ніж раніше. Бажані речі можуть з'явитися, а ті, які не бажані, можуть зникнути, а іноді навпаки. В цілому, Відкритий Простір повертає життя в організацію, і організацію до життя.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.         Owen, Harrison A brief user's guide to Open Space Technology
2.         http://www.openspaceworld.com/
3.         Open Space Technology A User's Guide, Second Edition, 1997 Harrison Owen BerrettKoehler Publishers, Inc. San Francisco ISBN 157 6750248
4.         Expanding Our Now The Story of Open Space Technology, 1997 Harrison Owen BerrettKoehler Publishers, Inc. San Francisco ISBN 157 6750159
5.         Open Space Methode Artikel zu open space in dem Handbuch Lokale Agenda 21, Zukunft braucht Beteiligung, 1998 Richard Hausler, Rolf Berker, Beate Bahr, Sabine Bruckmann Verlag Wissenschaftsladen Bonn, e.V.