WIKI

5 ЧОМУ?


Є методом вирішення проблем, які використовують вивчення причинно-наслідкових зв'язків, що лежать в основі тієї чи іншої проблеми. Основна мета методики полягає у визначенні головної причини дефекту або проблеми. Даний інструмент використовується, коли справжня причина проблеми не ясна і для вирішення поставленого завдання ресурси на детальне дослідження відсутні.
 
ІСТОРІЯ
 
Витоки використання питання "Чому?" для аналізу проблеми і пошуку першопричини її виникнення знаходять в спадщині філософії IV-III ст. до н. е. Справедливо буде зазначити, що автором причинно-наслідкової концепції, використовуваної в логіці для будь-якого доказу, прийнято вважати Сократа.
Спочатку, методика була розроблена компанією Сакічі Тойода і використовувалася в Toyota Motor Corporation в процесі еволюції своїх виробничих методик. Це важлива частина тренінгу вирішення проблем, що поставляється в рамках TPS (Toyota Production System). Тайіті Оно, творець Виробничої системи Тойоти, описав методику п'яти чому, як «основу наукового підходу Тойоти ... повторюючи п'ять разів чому, характер проблеми, а також її рішення стає зрозумілим» [160].
ОСОБЛИВОСТІ
 
П'ять чому? - Ефективний інструмент, який використовує питання для вивчення причинно-наслідкових зв'язків, що лежать в основі конкретної проблеми, визначення причинних факторів і виявлення першопричини. Розглядаючи логіку в напрямку "Чому?", ми поступово розкриваємо весь ланцюг послідовно пов'язаних між собою причинних факторів, що впливають на проблему.
Віддаючи належне інтересу, що проявляється до принципу "П'ять чому?", слід зазначити, що даний прийом не є новим. Починаючи з самого дитинства, для з'ясування чогось незрозумілого ми постійно ставимо запитання "Чому?" [160].
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         Один з найпростіших інструментів.
·         Допомагає встановити першопричину проблеми.
·         Визначає взаємозв'язок між різними причинами проблеми.
 
НЕДОЛІКИ
 
·         Рішення тільки простих завдань.
·         Не розглядається логічна перевірка ланцюжка причин, що ведуть до першопричини, тобто в даному інструменті відсутні правила перевірки у зворотному напрямку від першопричини до результатів [159].
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
Найбільш ефективний 5 Чому аналіз виходить, якщо він організований у вигляді групової дискусії і вся вхідна інформація фіксується на фліпчарті або Excel файлі.
1. Визначити конкретну проблему, яку необхідно вирішити.
2. Дійти згоди щодо формулювання проблеми, яку розглядають.
3. При пошуку рішення проблеми слід починати з кінцевого результату (проблеми) і йти у зворотному напрямку (у напрямку виникнення першопричини), запитуючи, чому виникає проблема.
4. Відповідь записати під проблемою.
5. Якщо відповідь не виявляє першопричину проблеми, знову поставити запитання "Чому?" і нову відповідь записати нижче.
6. Питання "Чому?" необхідно повторювати до тих пір, поки першопричина проблеми не стане очевидною.
7. Якщо відповідь вирішує проблему, і група згодна з нею, приймається рішення, яке використовує відповідь.[158]
РЕЗУЛЬТАТ
 
Застосовується в різних областях людської діяльності в процесі аналізу проблем і пошуку першопричин їх виникнення.
Забезпечується пошук справжніх причин розглянутої проблеми з метою ефективного їх розв'язання.
 
ВИСНОВОК
 
Це один з найпростіших способів розслідування без залучення статистичного аналізу. Також відомий як дерево причин, причинно-наслідкова діаграма, діаграма Ісікави або why-why analysis, даний метод є простою формою пошуку корінної причини. Дуже часто очевидна причина проблеми веде до наступного питання. Іншими словами, це структурований мозковий штурм. Хоча дана техніка називається аналізом 5 Чому, ви можете виявити, що вам необхідно задати менше або більше п'яти питань, перш ніж знайдете питання, пов'язане з проблемою.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.  Карпов А.В. Психология принятия решений в профессиональной деятельности / Ярославль.: 2014. — 164 с.
2.  Плаус С. Психология оценки и принятия решений. – М., 1998. – 286 с.