WIKI

МЕТОД «635»


Метод «635» є одним з варіантів методу мозкового штурму. Цифра 635 означає, що до вирішення проблеми залучається 6 учасників, кожним з них висловлюється 3 ідеї, які потім послідовно 5 разів аналізуються і доповнюються учасниками [25].
 
ІСТОРІЯ
 
Даний метод був розроблений Берндом Рорбахом у 1968 р. Метод можна було б вільно визначити як письмовий мозковий штурм. Мета: породження ідей, пропозицій [28].
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
У межах групи обмін інформацією здійснюється в письмовому вигляді. За допомогою методу «635» рішення виробляються поступово, протягом декількох етапів. Відповідно до цього методу, повинні розроблятися тільки основні ідеї, щоб забезпечити звуження даного методу в порівнянні з методом «мозкового штурму» [31].
Метод може комбінуватися з іншими методами, наприклад "мозкового штурму". Ідеї можуть бути оформлені у вигляді малюнків, якщо є така необхідність. Цей метод може застосовуватися в умовах територіальної роз'єднаності. Представлені на бланку ідеї обгрунтовані і чіткі у порівнянні з усними пропозиціями. Оскільки робота здійснюється письмово, група бере активну участь у розробці ідеї.
Цей метод відрізняється певною процедурою взаємодії учасників в процесі вироблення ідей з заданої проблеми [29, 30].
 
ПЕРЕВАГИ
 
·         метод не висуває високих вимог до учасників;
·         немає необхідності в професійному управлінні і веденні протоколу.
 
НЕДОЛІКИ
 
·         метод менш динамічний і спонтанний;
·         безпосередній зворотний зв'язок і спільна обробка пропозицій тут неможливі [27].
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
На першому етапі учасниками проблемної групи в спеціальні бланки заносять основні ідеї, що дозволяють вирішити поставлене завдання.
На другому етапі кожен з учасників доповнює їх ще трьома рішеннями, спрямованими на розвиток запропонованих рекомендацій. Після того як бланки заповнюють всі 6 учасників, в них будуть міститися 108 ідей. Як показує досвід застосування даного методу, обов'язковість письмового викладу ідей стимулює членів групи до постійної активної роботи. Представлені ідеї відрізняються більшою обгрунтованістю і чіткістю.
Третій етап - робота аналітичної групи з оцінки ідей [25, 26].
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Розвиток багатьох якостей особистості, отримання корисних навичок взаємодії у творчому спілкуванні.
Метод застосовується в основному для генерування можливих варіантів прийняття рішень, однак він цілком може бути використаний і для генерування можливих варіантів розвитку подій. Використовується для відбору з безлічі ідей найбільш оригінальних і прогресивних за рішенням певних проблем.
 
ВИСНОВОК
 
Метод «635» добре поєднується з іншими методами, наприклад, з методом «мозкового штурму», при конкретизації висловлюваних ідей для вирішення проблеми.
Основні і додаткові ідеї в окремих випадках представлені у вигляді малюнків. Якісна оцінка роботи групи дається на основі незаповнених рубрик бланка, а не на основі кількості висловлених ідей. Представлені в письмовій формі ідеї відрізняються більшою обгрунтованістю і чіткістю, ніж усно висловлені ідеї, хоча частіше й перші бувають менш оригінальними [24].
ЛІТЕРАТУРА
 
1.         Нельке М Техники креативности. 3-е изд. М.: Омега; Л.: Смартбук, 2009. 133 с. 
2.       Эдмюллер А., Вильгельм Т. Модерация: искусство проведения заседаний, конференций, семинаров. М.: Изд-во Мега-Л», 2007. – 119 с.