WIKI

КАНБАН


Канбан - система організації виробництва і постачання, що дозволяє реалізувати принцип «точно в строк». Слово «камбан» з японської означає «рекламний щит, вивіска». Це метод управління ощадливими виробничими лініями (японське слово, що позначає «сигнал» або «картка»), що використовує інформаційні картки для передачі замовлення на виготовлення з наступного процесу на попередній [40].
 
ІСТОРІЯ
 
Поява терміну канбан пов'язано з перерахуванням стандартних операцій: майстри дільниць перераховували виконувані роботи на папері і вивішували їх на видному місці поруч з такими ж списками майстрів інших ділянок.
Система канбан була розроблена і вперше в світі реалізована фірмою «Toyota». У 1959 році ця фірма почала експерименти з системою канбан і в 1962 році запустила процес перекладу всього виробництва на цей принцип.
В основі організації виробництва фірми «Toyota» лежить річний план виробництва і збуту автомобілів, на базі якого складаються місячні і оперативні плани середньодобового випуску на кожній ділянці, засновані на прогнозуванні купівельного попиту (період попередження - 1 і 3 місяці). Добові графіки виробництва складаються лише для головного складального конвеєра. Для цехів і дільниць, обслуговуючих головний конвеєр, графіки виробництва не складаються (їм встановлюються лише орієнтовні місячні обсяги виробництва).
Постійне використання філософії «точно в строк» дозволяє розкрити не виявленні досі дефекти. Так як запаси продукції і деталей можуть приховувати проблеми на виробництві, то при їх зменшенні щоденний контроль виявить, наприклад, несправності або простої [41].
 
ОСОБЛИВОСТІ
 
Ключовими елементами цього методу є:
·         раціональна організація і збалансованість виробництва;
·         комплексне управління якістю на всіх стадіях виробничого процесу і якості вихідних матеріальних ресурсів у постачальників;
·         партнерство тільки з надійними постачальниками і перевізниками;
·         підвищена професійна відповідальність і висока трудова мораль всього персоналу.
Систему Kanban практично неможливо реалізувати без одночаснного впровадження комплексної системи управління якістю.
Важливими елементами системи Kanban є:
·         інформаційна система, що включає не тільки картки, але і виробничі, транспортні та постачальницькі графіки, технологічні карти;
·         система регулювання потреби і професійної ротації кадрів;
·         система загального та вибіркового контролю якості [42].
ПЕРЕВАГИ
 
·         короткий виробничий цикл, висока оборотність активів, у тому числі запасів;
·         відсутні або надзвичайно низькі витрати зберігання виробничих і товарних запасів;
·         висока якість продукції на всіх стадіях процесу.
 
НЕДОЛІКИ
 
·         складність забезпечення високої узгодженості між стадіями виробництва продукції;
·         значний ризик зриву виробництва і реалізації продукції.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ
 
Ідентифікують три ключові властивості, спостережуваних у кожній успішній реалізації методу Канбан.
Візуалізація. Типовим способом візуалізації процесу роботи, є використання дошки з колонками і картками. Колонки на дошці позначають стадії роботи.
Обмеження завдання в процесі виконання. Обмеження завдань у процесі виконання, мається на увазі використання системи «витягування». Система "витягування" працює як один з головних стимулів до постійних поліпшень в системі. Критичним елементом є те, що робота, яка знаходиться в стані виконання, на кожному кроці робочого процесу обмежена, і нова робота "витягується" в кожен крок тоді, коли з'являється місце в колонці кроку. [43].
Вимірювання часу виконання задачі. Оптимізуйте процес, щоб звести час виконання задачі до мінімуму і зробити його на стільки прогнозованим, наскільки це можливо.
 
РЕЗУЛЬТАТ
 
Канбан - це сигнальна система, і вимога про виготовлення продукції надходить від попереднього процесу починаючи із замовлення по-споживача. З цього можна вивести, що за допомогою цього методу Канбан - продуктивна методика, що дозволяє швидко і якісно виконувати надане завдання [44].
 
ВИСНОВКИ
 
Системи Канбан використовують для досягнення
1. Кращого контролю над процесами - вони забезпечують безперервний потік, в той же час обмежують незавершене виробництво.
2. Покращення процесів - вони роблять потік видимим і спонукають до Кайзен.
Мета системи канбан - робити тільки необхідну продукцію в необхідній кількості і в потрібний час. Головна перевага системи канбан полягає в запобіганні перевиробництва. Слово «канбан» позначає «бирка» або «знак». Канбаном називається контрольна картка запасів, використовувана у витягаючій системі. Така картка, приміцніла до деталі або вузла, інформує про те, звідки надійшла та чи інша деталь і куди вона повинна бути переміщена далі.
Цей наряд-замовлення на виконання роботи супроводжує будь-яке завдання. Таким чином, канбан є інформаційною системою, яка організовує команду в єдине ціле, встановлює зв'язки між різними процесами і координує потік створення цінності відповідно до споживчого попиту.
 
ЛІТЕРАТУРА
 
1.         Канбан и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте. — М.: Альпина Паблишер, 2014. — 214 с. —
2.         Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. В 2-х то-мах. Т. 2. - М. : МНИИПУ, 1998. - 784 с.
3.        
Основы логистики : учебное пособие / под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 200 с.